Succesvolle taalopleiding – Is grammatica de sleutel?

augustus 25, 2014

Er bestaan verschillende manieren van aanpakken en methodes om een taal te leren. Taalopleidingen komen dan ook in alle vormen en maten. Maar wat maakt van een taalopleiding nu een succesvolle taalopleiding? De gebruikte methode kan zeker een rol spelen, en een van de oudste en meest beproefde methodes is de Grammar-Translation Method.

Eigenlijk komt de Grammar-Translation Method op het volgende neer: de taal wordt voornamelijk aangeleerd door middel van vertaling. De student neemt zelden of nooit actief deel aan de taaltraining (actieve deelname beperkt zich tot het luidop voorlezen van teksten) en moet lange lijsten woordenschat memoriseren. En last but not least grammatica neemt een centrale positie in!

De Grammar-Translation Method wordt sinds jaar en dag toegepast in middelbare klaslokalen over het hele land – deze methode is helaas geen garantie voor een succesvolle taalopleiding

Doet die methode bij u een belletje rinkelen? Best mogelijk, want tot op vandaag is het de methode die in middelbare klaslokalen over het hele land wordt gebruikt, en dat reeds decennialang. Toch laat de talenkennis van een erg grote groep studenten na hun middelbare studies nog veel te wensen over. Maar wat loopt nu precies fout?

Er bestaat geen eenvoudig antwoord op die vraag. Alles varieert immers van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben het nu eenmaal moeilijker dan andere om een vreemde taal aan te leren. Of sommigen zijn gewoon niet zo heel erg geïnteresseerd…

Maar is het werkelijk zo simpel? Is dat echt de reden waarom de talenkennis van heel wat studenten na de middelbare school tekortschiet? Ligt het enkel aan (het ontbreken van) interesse en intrinsiek talent? Zou het niet gewoon kunnen dat een overdreven focus op grammatica en het slaafs memoriseren ervan voor velen erg saai is, en net daarom niet werkt? Hoe groot is vaak niet de verbazing van vele studenten wanneer zij ontdekken dat de gesproken taal heel erg verschilt van wat ze in hun schoolboeken geleerd hebben?

Conclusie? Grammatica is belangrijk, maar speelt in het taalverwervingsproces een secundaire rol. Om het filosofisch uit te drukken: grammatica is het skelet van de taal, maar niet de ziel. Zoals veel zaken is het een en-en-verhaal. We kunnen niet zonder skelet, maar het verwerven van zelfvertrouwen en simpel leerplezier zijn minstens even belangrijk, en vaak de echte sleutel tot een succesvolle taalopleiding.

Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook